W NZOZ Nr 3 świadczymy usługi w ramach NFZ oraz na warunkach komercyjnych opłatnie.

Poniżej przedstawiony Cennik usług medycznych obowiązuje w NZOZ Nr 3 od dnia 1.02.2017

Osoby nieubezpieczone
Porada ambulatoryjna lekarska 150 zł
Wizyta domowa lekarska 400 zł
EKG z opisem 60 zł
Iniekcja dożylna 20 zł
Iniekcja domięśniowa 20 zł
Szczepienie ochronne 30 zł
Opatrunek 20 zł
Pomiar ciśnienia tętniczego 15 zł
Pomiar poziomu cukru 15 zł
Inhalacja 20 zł
Wlew kroplowy dożylny 100 zł
Założenie cewnika 100 zł
Wizyta pielęgniarki środowiskowej u pacjenta 100 zł
Osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
Wystawienie zaświadczenia lekarskiego na żądanie pacjenta 80 zł
Wpis do pracowniczej książeczki zdrowia 80 zł
Badanie ultrasonograficzne
USG tarczycy, brzucha, szyi 150 zł
USG piersi 200 zł
Inne
Badanie na prawo jazdy 200 zł
Kserokopia dokumentacji medycznej 0,30 gr./stronę